Tavshedspligt og interessekonflikt

Alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger vi modtager i forbindelse med vores arbejde behandles derfor fortroligt.

Vi har interne procedurer der sikrer, at vi overholder Advokatsamfundets regler, således at der ikke opstår inhabilitet eller interessekonflikt.