Hvidvask

Advokatvirksomheden er underlagt lov om forbyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter os til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger. Derfor beder vi alle klienter oplyse navn, adresse og cpr.nr eller cvr.nr. i forbindelse med oprettelse af en sag og ligesom vi beder om dokumentation herfor.