Honorar/betaling

Vi beregner vores honorar på i overensstemmelse med advokatetiske regler med udgangspunkt i tidsforbrug og arbejdets omfang. Vi fakturerer løbende for vores ydelser – som udgangspunkt aconto månedligt.

Klienten faktureres særskilt for udlæg og andre eksterne udgifter i forbindelse med sagens behandling.

Vores samleklientkonto er hos Jyske Bank A/S, Vesterbrogade 9, 1780 København V.

Konto nr. 5078 0001218784. Swift code: JYBADKKK. IBAN: DK2950780001218784.

Indestående på klientkonti er omfattet af lov om indskyder- og investorgarantiordning, og der gælder samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti. Maksimumdækning er EUR 100.000 pr. indskyder (klient). Grænsen gælder for klientens samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Har indskyderen (klienten) andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud. Havemann Advokataktieselskab har ikke noget ansvar for indskud på klientbankkonti, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende.