Generelt

Alle advokater hos Havemann Advokataktieselskab er beskikkede af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet samt Danske Advokater.

Havemann Advokataktieselskab har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler hos Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V. Ansvarsforsikringen dækker udførelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor arbejdet udføres.

Med mindre andet udtrykkeligt aftales, skal eventuelle konflikter løses i henhold til de almindelige regler for lovvalg og værneting.